Seksualisering – Je denkt dat het normaal is..

onderzoek seksualisering je denkt dat het normaal is

Om meer inzicht te krijgen in de (mogelijke) relatie tussen de toenemende seksualisering van de samenleving en de ideeën en het seksuele gedrag van jongeren, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het voorjaar van 2008 opdracht gegeven tot een verkennend onderzoek. Dat onderzoek bestond uit een bundeling van een aantal deelstudies, waaraan het Nederlands Jeugdinstituut, de Rutgers Nisso Groep en MOVISIE ieder een bijdrage hebben geleverd. In aanvulling op deze vierdelige verkenning kreeg MOVISIE de opdracht het kwalitatieve onderzoeksgedeelte uit te breiden, zodat van een bredere groep jongeren de ideeën, beleving en behoeften in beeld komen. Dit rapport doet verslag van deze studie.

Seksualisering – Je denkt dat het normaal is.. Onderzoek naar de beleving van jongeren

Doelgroep

Professionals in de zorg en hulpverlening

Sector

Zorg en Welzijn

Geweldsvorm

Seksueel geweld

Ontwikkelaar

Movisie

Jaartal

2012

Delen:

Reacties

Gerelateerde artikelen