Risico-taxatie seksueel grensoverschrijdend gedrag

instrument risico taxatie

Dit instrument is een hulpmiddel om het risico in te schatten van seksueel grensoverschrijdend gedrag door en ten opzichte van jeugdigen die zijn of worden geplaatst in een pleeggezin of residentiële instelling. Het instrument is ook te gebruiken indien de jeugdige nog thuis woont en bijvoorbeeld onder toezicht staat en ambulante zorg ontvangt.

Risico-taxatie instrument seksueel grensoverschrijdend gedrag

Doelgroep

HBO-opgeleide werkers in de verschillende sectoren van de jeugdzorg

Sector

Zorg en welzijn

Geweldsvorm

Seksueel geweld

Ontwikkelaar

Nederlands Jeugdinstituut

Jaartal

2014

Delen:

Reacties

Gerelateerde artikelen