Handboek Seksuele gezondheid

handboek handboek seksuele gezondheid

Het Handboek seksuele gezondheid is bedoeld voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg op het terrein van zowel preventie als curatie, zowel in de eerste lijn als binnen zorginstellingen en in de openbare gezondheidszorg. Het handboek leert professionals vragen en problemen op het gebied van seksualiteit te signaleren, het gesprek hierover aan te gaan, waar mogelijk informatie te geven en de cliënt zo nodig adequaat te verwijzen.

Handboek Seksuele Gezondheid

Doelgroep

Professionals die zich bezighouden met preventie en gezondheidsbevordering

Sector

Zorg en welzijn

Geweldsvorm

Seksueel gedrag

Ontwikkelaar

Peter Leusink en Marjo Ramakers

Jaartal

2014

Delen:

Reacties

Gerelateerde artikelen