Krachtwerk

interventie 18+ jaar interventies fysiek geweld geel

Doelgroep

Mensen in achterstandssituaties met diverse problemen − emotionele, fysieke, sociale en materiële − die moeite hebben om zichzelf en hun bestaan te reguleren en maatschappelijk achterop zijn geraakt.

Omschrijving

Doel is herstel in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij, net als iedere burger, in de samenleving meedoen en erbij horen.

Ontwikkelaar

Judith Wolf

Sector

Zorg

Preventie

Primair, secundair

Beoordeeld als

Goed onderbouwd

Meer informatie over Krachtwerk

Delen:

Reacties

Gerelateerde artikelen